15.5.09

Ráno


Kráčaš rosou
nôžkou bosou,
bezstarostne
hravo, cnostne.

Hlávku dvíhaš
vravíš.,, fíha ",
hladíš vôkol
zrak sťa sokol.

Krásne spieva
v diaľke deva,
srdce búši,
čosi tuší.

Z púpav oči
svet si točí
rozihrané
lúče ranné.