27.8.07

NepoznanáSpoznávam ťa dievčatko
skrz tvoje slzy, úsmev tvoj,
keď hladím ti do očí
a tuším nepokoj.

Spoznávam ťa dievčatko
už mnohé dlhé roky,
tá studnica je bezodná
neisté moje kroky.

Spoznávam ťa dievčatko
hoc krížikov nám pribúda,
striebro už padá do vlasov
a pamäť viacej zabúda.

Spoznávam ťa dievčatko
hoc pravda je už daná,
že pre mňa navždy zostaneš
nádherne - nepoznaná.

26.8.07

Čierny mustang


Na zelenej lúke
čierny mustang stál,
pri Božej muke
trávku popásal.

Kráčali lúkou mladí
mysľou už boli v cieli
tí oči mali zastreté
mustanga nevideli.

Tisíce vojakov
lúkou prehrmelo,
pre samý šturm a krik
mustanga nevidelo.

Šiel tadiaľ pútnik zhrbený
čo prešiel štyri svety,
mustanga nemo pozdravil
a daroval mu kvety.


2.8.07

Ach život, život


Ach život, život vieš byť krutý
že niekedy sa nedáš zniesť,
jednemu sypeš zlaté prúty
inému pocítiť dáš päsť.

Ach život, život ťažké dávaš rany
a robíš to tak dôsledne,
jednemu staviaš slavobrány
inému berieš posledné.

Ach život, život kedy kartu zmeníš,
kedy dáš slabým trochu žiť ?
Až privysoko dvíhaš ceny
pričasto striháš žitia niť.

Ach život, život daj nám aspoň lásky
tej čo zo srdca nám vyviera.
Do vlasov kvietok sedmokrásky
a zabudnúť daj na včera.