30.4.07

Klam

Nikto ti nedá to,
čo ja ti môžem sľúbiť.
Nikto ťa nevie tak
ako ja verne ľúbiť.

Nikto ti nepovie
v šere krajšie slová.
Ak mi to uveríš,
ty popáliš sa znova.

Nikto tak neskončí
svoj románik hravý,
nuž čože - povieš si:
Nebol to ten pravý.

20.4.07

Nezlomný

Pod ťarchou rokov
starec šiel
i počuť bolo šuchot jeho krokov,
by hiezdu svoju
v diaľke uvidel,
hodiny, týždne more rokov.

S paličkou nemo
k zemi zhrbený,
labutej piesni vyťukával slová,
by prelstil osud
jemu súdený,
vždy povstal z pádov a dúfal znova.