17.1.09

Návrat z diskotéky
Keď vracajú sa chlapci z diskotéky
v nedeľu v prvej tridsaťdevine,
zbadáš hneď, že patria im svety,
hoc deti sú to takmer nevinné.

Pach alkoholu vozidlom sa valí
každý z nich opĺzle vrieska slová,
hľa my sme tu ,tak čo by sme sa báli
popíjať rovno z fľaše znova.

Vtedy sa pýtam, či vedia to ich mamy
ako sa ten ich puberťáčik baví ?
keď v noci bez nich zostávajú samy
hlavná vec, že sme všetci zdraví.