14.2.09

Tam na druhej strane.

Hej vy tam na druhej strane
čo zanovite stále mlčíte,
tajomstvo smrti nepoznané
zostáva pre nás stále ukryté.

Otázku mnohí z nás si kladú
či jesto niekde druhý svet,
a nikto dať nám nevie radu
hoc hypotéz je celá spleť.

Hej vy tam na druhej strane
slovíčko vaše pomohlo by vari,
by spoznali sme nepoznané
a vrátili tak úsmev jari.